Autarkia
Naugarduko 41, Vilnius 03227
Lithuania

Categories
Uncategorized

Articulations

23 March, 19:00

Rupert and Autarkia present Articulations, a new cycle of events

Featuring filmmaker and designer Emilia Tapprest (Finland/Netherlands), poetry and performance maker Barnett Cohen (USA) and artist duo Marissa Lee Benedict and David Reuter (USA/Netherlands).

EN

Rupert and Autarkia present Articulations, a new cycle of events

Rupert, a centre for art, residencies and education, together with Autarkia, an artist day care centre, invites you to dive into conversations about art in a new event cycle titled “Articulations”.

These events will open a possibility to informally meet Rupert’s current artists-in-residence and discover their work. Throughout the evening, Autarkia’s sister restaurant “Delta mityba” invites you to taste their dishes.

First event: 23 March, 19:00 at “Autarkia’’ (Naugarduko st. 41, Vilnius). 

The first edition of Articulations will intertwine audiovisual stories from Rupert’s current resident artists about their practices and conversations, followed by a special menu item from “Delta mityba”.

This event features filmmaker and designer Emilia Tapprest (Finland/Netherlands), poetry and performance maker Barnett Cohen (USA) and artist duo Marissa Lee Benedict and David Rueter (USA/Netherlands).

In 2022, Emilia presented her dance project “Scent of Time” on the topics of exile, changing worldviews and the right to self-determination. The premiere was held in Bologna and was accompanied by a special exhibition and a public programme. In her works, she explores how designed systems, infrastructures and connections affect us in “affective’’, preconscious ways.

Barnett came to Lithuania from New York’s The Center for Performance Research, where he introduced his performative text-based movement performance “noposition nolocation”. His anti-disciplinary practice proposes a kaleidoscopic queer surrealism.

Marissa and David recently presented their audiovisual work “a conversation between machines about Mallarmé (regarding the state of the gallery lights)”. Together they create site-adapted videos, sculptures, and drawings that intercept objects and processes, extending beyond one’s peripheral vision.

JL Murtaugh (artistic director, Autarkia)

I’m very pleased to help guide this shared programming vision of Autarkia and Rupert to reality. The consistent flow of accomplished, talented artists through Rupert’s residency programme for over a decade is a huge asset to Vilnius and Lithuania more broadly. I’ve been very fortunate to meet with many of them these last few years, and look forward to the Articulations series building more and firmer connections between these residents and this city’s excellent and motivated artistic community.

Viktorija Šiaulytė (Rupert)

“Articulations” is a series of events that every few months invites you to get to know artists from all over the world visiting Rupert centre in Vilnius, accompanied by creative interpretations and engaging conversations by ‘Delta mityba’ restaurant. All events will be held at the artist day care centre ‘Autarkia’.

Events will be held in English.

The ‘Delta mityba’ restaurant will be open during the events.

Events will be coordinated by Viktorija Šiaulytė (Rupert), Rugilė Miliukaitė (Rupert) and JL Murtaugh (Autarkia).

Design by: Jonė Miškinytė

Rupert is sponsored by: Lithuanian Council for Culture

Sponsors: Vilnius city municipality, Nordic Culture Point, Tech Zity

__
LT

Rupert ir „Autarkia“ pristato naują renginių ciklą „Artikuliacijos“

Meno, rezidencijų ir alternatyvios edukacijos centras Rupert kartu su menininkų dienos centru „Autarkia“ kviečia pasinerti į pokalbius apie meną naujame renginių cikle „Artikuliacijos“. Šiuose renginiuose bus galima neformaliai susitikti su Rupert centre reziduojančiais menininkais, artimiau susipažinti su jų kūryba, o viso vakaro metu „Delta mityba“ restoranas kvies ragauti savo patiekalų.

Pirmasis renginys – jau kovo 23 d. 19 val.

„Autarkia“ patalpose (Naugarduko g. 41, Vilnius). Jame susipins audiovizualiniai menininkų pasakojimai apie savo kūrybinę praktiką, pokalbiai ir menines temas atliepiantys skoniai iš restorano „Delta mityba“. Pirmajame susitikime kviečiame susipažinti su filmų kūrėja, dizainere Emilia Tapprest (Suomija / Olandija), tekstų bei performansų kūrėju Barnett Cohen (JAV) ir Marissos Lee Benedict bei Davido Rueterio menininkų duetu (JAV / Olandija).

Emilia 2022 m. Bolonijoje pristatė savo ekranizuotą šokio projektą „Laiko kvapas“ (Scent of Time) tremties, kintančios pasaulėžiūros ir apsisprendimo teisės temomis. Premjerą lydėjo speciali paroda ir vieša programa. Menininkė savo darbuose tyrinėja, kaip suprojektuotos sistemos, infrastruktūros ir sąsajos mus veikia „afektiniais“, nesąmoningais būdais.

Barnettas į Lietuvą atvyko iš Niujorko performansų tyrimų centro (Center for Performance Research), kur pristatė savo performatyvų tekstu grįstą judesio spektaklį „noposition nolocation“. Šiame ir kituose savo kūriniuose, remdamasis antidisciplinine praktika jis teigia kaleidoskopinį queer siurrealizmą.

Marissa ir Davidas neseniai pristatė savo audiovizualinį kūrinį „mašinų pokalbiai apie Malarmę (apie galerijos apšvietimo būklę)“ (a conversation between machines about Mallarmé (regarding the state of the gallery lights)). Kartu jie kuria vaizdo įrašus, skulptūras ir piešinius, kuriuose užfiksuoja objektus ir dokumentuoja procesus, plytinčius už periferinio matymo ribų.

„Labai džiaugiuosi galėdamas padėti įgyvendinti bendrą Autarkia ir Rupert viziją. Jau daugiau nei dešimtmetį plūstantis nuoseklus sėkmingų, talentingų menininkų srautas, atsiradęs Rupert rezidencijų programos dėka, yra didelis turtas Vilniui ir visai Lietuvai. Man labai pasisekė per pastaruosius kelerius metus susipažinti su daugeliu iš jų ir laukiu dar daugiau ir tvirtesnių ryšių tarp rezidentų ir puikios bei motyvuotos šio miesto meninės bendruomenės, užsimezgančių „Artikuliacijos“ ciklo metu.“ – JL Murtaugh, Autarkia

„Maria Puig de la Bellacasa knygoje „Matters of Care“ kalba, jog buvimas artikuliuotu/a — tai privilegija. Būtinas ir „rūpestingas klausymas“, leidžiantis įžvelgti ir pažinti ne tokius akivaizdžius dalykus, neišartikuliuotus normalizuota kalba. Tikiuosi, kad pokalbiai su menininkais sukurs prielaidas šiam rūpestingam klausymui ir platesniam susipažinimui su jų praktikų procesais“, – sako Rupert rezidencijų programos kuratorė Viktorija Šiaulytė, pristatydama naują renginių seriją „Artikuliacijos“.

„Artikuliacijos“ – tai renginių serija kas kelis mėnesius kviečianti susipažinti su Vilniuje, Rupert centre viešinčiais menininkais iš viso pasaulio, lydima „Delta mityba“ restorano kūrybiškų interpretacijų bei įtraukiančių pokalbių. Visi renginiai vyks menininkų dienos centre „Autarkia“.

Renginiai vyks anglų kalba

Renginio metu veiks „Delta mityba“ restoranas

Renginius koordinuoja: Viktorija Šiaulytė (Rupert), Rugilė Miliukaitė (Rupert) ir JL Murtaugh („Autarkia“)

Dizainas: Jonė Miškinytė

Rupert veiklą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba

Rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybė, „Nordic Culture Point“, „Tech Zity“