Autarkia
Naugarduko 41, Vilnius 03227
Lithuania

Categories
Uncategorized

Pan’s Galley

The word panic derives from the name of Pan, an Ancient Greek god of nature and wilderness. In these mythic stories, Pan’s cry confused aggressors, and discouraged those who might disturb his peaceful rest.

Panic suggests a sudden fear of the uncontrollable. Our deepening environmental crisis fits that mood exactly. The issue can seem overwhelmingly complex—but let’s begin by remaining calm and taking a seat.

The traditional concept of symposium involves a group of warriors assembling to debate philosophical issues, culminating in a feast. Autarkia together with Delta Mityba invites you for an evening of casual conversation about the ways we produce and consume food, provoking questions on how we do it now and should improve in the future.

The event will include local producers of vegetables, wine, bread, tea, and more to discuss their methods and goals, particularly in collectivity and cooperative work. We’ll complete the day’s programme by gathering in the kitchen to prepare a meal together, taking what we’ve learned and sharing what we’ve produced.

Pan is more than a symbol of crisis—it is a symbol of music, spontaneity and hope. Panic is a warning and call to action, rather than a condemnation. The journey through crisis begins through partnership and participation.

——

Žodžio ‘panika’ reikšmė kildinama iš graikų dievo Pano, saugančio laukinę gamtą. Mitologinis Pano verksmas sukrėsdavo ir numalšindavo pašalaičių norus sutrukdyti dieviškąją ramybę.

Panika kelia baimę tam, kas nėra pačio kontrolėje. Vis gilėjanti aplinkosaugos krizė puikiai atliepą šią būseną. Problema gali atrodyti itin kompleksiška, bet pamėginkime išlikti ramūs ir prisėskime.

Tradiciškai simpoziumas yra karių susirinkimas aptarti filosofinių problemų, dažnai pasibaigiantis puota. Autarkia kartu su Delta Mityba kviečia jus vakarui pabendrauti apie tai, kaip mes kultivuojame bei vartojame maistą, bei kelti klausimus, kaip mes tai darome dabar ir kaip tai patobulinti ateityje.

Šios vakarienės metu išgirsite daržovių, vyno, duonos, arbatos, ir kitų vietinių gamintojų pokalbius apie jų metodus bei tikslus, su ypatingu dėmesiu į bendruomeniškumą ir bendradarbystę. Dienos programą užbaigs kolektyvinė maisto gamyba virtuvėje – įsisavinsime, ko išmokome ir dalinsimės, ką pagaminome.

Panas – tikrai daugiau nei krizės simbolis, tai būtybė, globojanti muziką, spontaniškumą ir viltį. Panika yra daugiau ženklas, kvietimas veikti, nei pasmerkimas. Kelionė krize prasideda bendryste ir dalyvavimu.