Autarkia
Naugarduko 41, Vilnius 03227
Lithuania

Categories
Uncategorized

I Can Explain Everything

Autarkia, in cooperation with European Humanities University, is inviting to a Belarusian artist Maxim Osipau exhibition “I can explain everything”. The artist will show a series of painted carpets created in 2021, which reflects tragic events of Belarus in 2020.

Despite its unique history, the genre of painted carpets is not included in the official Belarusian art narrative. Such practice has withstood even the most difficult history periods: in twentieth century, sacral images of paradise and nature maintained people’s spiritual wellbeing, trading it for a sack of potatoes, or sometimes those carpets filled with idealism was an absolute kitsch, made by prisoners to decorate labor camp wardens’ everyday life.

“I work in this genre, because people do understand this language. But I don’t want to flee from reality. I want to discover individual and collective misconceptions and lies.”, says the artist. In his work, Maxim examines the topics of searching for identity as well as its formation, memory, responsibility, and humanity. With citations of Biblical stories and known paintings from the history of art, Maxim Osipau highlights the contemporary human condition in the face of dehumanized world.

The exhibition curator Vera Dziadok, a lecturer at the EHU, says that the ideas of soviet identity and heroism are not working for Belarusian anymore, and asks the question of how it is possible to collect the new identity from small pieces, inherited mostly orally and in family, ahead of official narratives.

——

The exhibition will be open 10th – 15th December:
Friday 18:00 – Opening event & artist talk by Maxim Osipau.
Saturday 11:00 – 22:00.
Sunday: 12:00 – 16:00.
Monday, Tuesday, Wednesday: 11:00 – 18:30.

——

Autarkia, kartu su Europos Humanitariniu Universitetu, šį penktadienį 18 val. kviečia į baltarusių menininko Maksim Osipau parodą „Aš galiu viską paaiškinti“. Menininkas pristatys šiais metais sukurtą tapytų kilimų ciklą, kuriame reflektuojami tragiški 2020- ųjų metų įvykiai Baltarusijoje.

Baltarusijos meno lauke unikalią istoriją turintis tapytų kilimų žanras iki šiol nėra oficialiai pripažįstamas. Nors ši praktika Baltarusijoje gyvavo net sunkiausiais laiko tarpsniais: XX a. šventi rojaus ir gamtos vaizdai padėdavo palaikyti žmonių dvasinį būvį, kilimus mainant net į maišą bulvių, o kartais idealizmu dvelkiantys kilimai tapdavo paprasčiausiu kiču, kalinio sukurtu pagražinti lagerio prižiūrėtojų buitį.

Menininkas teigia: „Dirbu šiame žanre, nes tai yra žmonėms suprantama kalba. Nesiekiu pabėgti nuo realybės. Noriu atskleisti asmenines ir kolektyvines suvokimo klaidas bei melą.“ Maksim Osipau kūriniuose gvildena identiteto paieškų, jo formavimo, atminties, atsakomybės, žmogiškumo temas. Cituodamas Biblinius naratyvus ir panaudodamas kultūroje puikiai atpažįstamų paveikslų fragmentus, Maksim Osipau pabrėžia šiuolaikinio žmogaus būklę dehumanizuoto pasaulio akistatoje.

Anot parodos kuratorės, EHU dėstytojos Veros Dziadok, „sovietinio identiteto ir
heroizmo idėjos baltarusiams nebeveikia, tad atsiranda iššūkis iš mažų dalių surinkti ir suvokti naująją tapatybę ir pasaulėvoką, dažniausiai žodžiu perduodamą šeimose, aplenkiant oficialius naratyvus.“

——

Parodą galite aplankyti gruodžio 10 – 15 d.

Penktadienis 18:00. Parodos atidarymas ir menininko pristatymas.
Šeštadienis 11:00 – 22:00.
Sekmadienis 12:00 – 16:00.
Pirmadienis, antradienis, trečiadienis 11:00 – 18:30.