Autarkia
Naugarduko 41, Vilnius 03227
Lithuania

Categories
Uncategorized

ATVANGA I (Apartment)

Part two of “Autarkia Performs”, a performance series for the 14th Baltic Triennial.

Austėja Vilkaitytė
with contributions from Barbora Matonytė, Vlada Banilytė Kvedarienė, Liudvika Sonja Koort, Kotryna Butautytė

Friday 30 July
Doors open 19:30, performance 20:00

​LT

„Autarkia Performs“ performansų festivalio antroji dalis, 14-osios Baltijos Trienalės kontekste.

Austėja Vilkaitytė
ATVANGA I. Butas

Scenografija kartu su menininke Barbora Matonyte
Muilo skulptūra—Liudvika Sonja Koort
Eilėraščiai—poetė Vlada Banilytė Kvedarienė
Metalo skulptūra—menininkė Kotryna Butautytė

Liepos 30 d., penktadienis
Erdvė atidaroma 19:30, pasirodymo pradžia 20:00
Pasirodymo trukmė—virš valandos

Renginio metu ribojamas vietų kiekis, užsiregistruoti į performansą galite čia:
FULLY BOOKED

Instaliaciją bus galima laikinai išvysti ir po perfomanso.

——
ATVANGA I. Butas—tai pirmosios ATVANGA I dalies, pristatytos Kauno Kamerinio teatro juodojoje dėžutėje, transformacija.

Atvanga—tai pauzė, atokvėpis, sustojimas, pastogė… 

Šių reikšmių Barbora ieško savo naujai įrenginėjamame bute loftuose. 

Ji mėgsta šiuolaikinį dizainą, švelnius smėlinius tonus, kontrastus, vėl naujai 
populiarėjantį makramė dekorą. Gyvenime Barborai svarbu tobulėjimas darbe
ir namų aplinkos harmonija.

Barbora daug keliauja, ne veltui jos krikšto vardas reiškia ‘moteris svetimšalė’! Kartais jai net lengviau kalbėti ne lietuviškai, o angliškai, o Barboros gyvenimo credo pasiskolintas iš Émile Coué—”Every day, in every way, I am getting better and better”. 

Ji domisi įvairiomis dėmesingo įsisąmoninimo, somatinėmis technikomis, mokosi klausytis savo intuicijos ir kaip pilnai išnaudoti vidinės energijos potencialą. 

Ji kviečia publiką užsukti į dar ne iki galo sukurtą interjerą ir laukia jūsų patarimų, degustuojant raudoną vyną ir šnekučiuojantis apie aktualijas, meną, politiką, naujausias tendencijas.

Kartais Barborai sunku apsispręsti tarp dviejų labai artimų dalykų, pavyzdžiui, cinamono ir vanilės ar čili ir šampano namų kvapas? Pilkšvai smėlinės ar aukso smėlinės spalvos užuolaidos? Pradėti užsimerkus ar plačiai atvėrus akis? Konfrontuoti ar ignoruoti? Vilnius ar Stokholmas? Kalbėti ar šokti? Performansas ar spektaklis? Galbūt ji vis dar negali apsispręsti ar nori, kad jūs būtumėt, ar geriau vienai sau. Bet tikrai nori, kad ateitumėt. Tad iki pasimatymo!

Daugiau apie ATVANGA I, pirma dalis, galite rasti

contempofestival.lt/en/atvanga-i-austeja-vilkaityte-2

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos

Išskirtinė padėka už mentorystę bei konsultavimą Alice MacKenzie ir Ulijonai Odišarijai

——
EN

Part two of “Autarkia Performs”, a performance series for the 14th Baltic Triennial.

Barbora Vilkaitytė
ATVANGA I (Apartment)

Friday 30 July
Doors open 19:30, performance 20:00
Duration approximately one hour

Set design with Barbora Matonytė
Poems by Vlada Banilytė Kvedarienė
Soap sculpture by Liudvika Sonja Koort
Metal sculpture by Kotryna Butautytė

Limited capacity for Friday’s performance, please register here:
FULLY BOOKED

After the performance, the installation remains open to the public.

——
Autarkia presents the second part of ATVANGA I, a dance performance originally presented in the Kaunas Chamber Theatre during the 2020 ConTempo festival. Here, ATVANGA I is transformed into a new reality inside a disused loft space.

‘Atvanga’ is an old Lithuanian word meaning pause, stop, respite, shelter, opening… 

Barbora Vilkaityte searches for these meanings inside her new, partially renovated apartment. She favors contemporary design, soft tones, contrasts, and macramé décor. Barbora cares about professional self-improvement and seeks harmonious balance in her home environment. 

Barbora travels a lot, too. Little wonder her name means ‘foreign woman’!

She often prefers to speak English rather than her native Lithuanian, and takes her life credo from Émile Coué. “Every day, in every way, I am getting better and better”. She’s interested in somatics, mindfulness techniques, intuition, and how to reach the full potential of one’s inner energy. 

You are invited to visit Barbora’s apartment, drink wine, and give interior advice. Let’s discuss art, politics, and the latest trends.

Sometimes, Barbora can’t decide between two very similar things. For instance: vanilla cinnamon or chilli champagne home fragrance? Sand grey or gold sand for the curtains? To start with the eyes closed or wide open? To confront or to ignore? To talk or to dance? A performance or a play? Perhaps she also can’t decide if she wants you there or if she wants to be alone. But she definitely wants you to come over. Until soon!

More about ATVANGA I, part one at
contempofestival.lt/en/atvanga-i-austeja-vilkaityte-2

Supported in part by the Lithuanian Culture Council

Very special thanks to Ulijona Odišarija and Alice MacKenzie for their mentorship and advice