Autarkia
Naugarduko 41, Vilnius 03227
Lithuania

Categories
Uncategorized

Kontakt

Friday 4 June, from 20

Part one of ‘Autarkia Performs’, a series for the 14th Baltic Triennial.

Lubomir Grzelak, Robertas Narkus, Lukas Strolia, Oleg Šurajev, Elena Veleckaitė, Sniegė Naku, local children, ‘Delta Mityba’ (Kotryna Butautytė, Saulė Gerikaitė, Jonas Palekas, Dominykas Saliamonas Kaupas and Maria Tsoy), and others

LT
Pirmoji “Autarkia Performs” ciklo dalis, skirta 14-ajai Baltijos trienalei.

Lengva mylėti tuos, kurie mums patinka. Kaip mylėti tuos kitus?

Mūsų tėvai sugriovė Berlyno Sieną, bet kodėl mes ir toliau gyvename senojo padalinto, atskirto pasaulio taisyklėmis? Plytos dužo, kapitalas liejasi laisvai, o meilė? Kodėl mes nuolat krentame į tuos pačius neapykantos ir destrukcijos griovius?

Autarkia menininkų dienos centras kviečia švęsti paliaubas. Ar įkaitusi tarptautinė politinė aplinka ir komplikuota istorija galioja ir tariamai kitokiam meno pasauliui? Ar menas yra pagrindas pradėti po truputį kurti alternatyvią pagarbos, įtraukties ir sveiko proto visatą?

Tai takus poistorinis įvykis, permezgantis bendruomenės ryšius, apimantis muziką, gastronomiją, performansą, komediją ir architektūrinius vyksnius. Susidurime dalyvauja Lubomir Grzelak, Robertas Narkus, Lukas Strolia, Olegas Šurajevas, Elena Veleckaitė, Sniegė Naku, vietiniai vaikai, „Delta Mityba“ (Kotryna Butautytė, Saulė Gerikaitė, Jonas Palekas, Dominykas Saliamonas Kaupas ir Maria Tsoy) ir kiti.

Organizuoja JL Murtaugh, Robertas Narkus

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

EN
Part one of “Autarkia Performs”, a series for the 14th Baltic Triennial.

It is easy to love the ones we like. How can we love others?

The generation of artists growing up through the Berlin Wall’s end still wonders how long we must live according to the rules of the old divided, segregated world. Bricks collapsed so capital might freely cross the borders, but what about love? Why do we keep on falling into the same pitfalls of hatred and destruction?

Autarkia, an artists’ day care center, invites all to celebrate the ceasefire. Do the heated international political environment and complicated history also apply to the supposedly different world of art? Is art a ground to begin building, little by little, an alternative universe of respect, inclusion, and common sense?

Kontakt is a fluid post-historic event reforging community bonds, incorporating acts of music, food, performance, comedy, and architecture. The gathering includes contributions from Lubomir Grzelak, Robertas Narkus, Lukas Strolia, Oleg Šurajev, Elena Veleckaitė, Sniegė Naku, local children, ‘Delta Mityba’ (Kotryna Butautytė, Saulė Gerikaitė, Jonas Palekas, Dominykas Saliamonas Kaupas and Maria Tsoy), and others.

Organized by JL Murtaugh, Robertas Narkus

‘Autarkia Performs’ is supported by the Lithuanian Council for Culture